Lojalti program

 

1.Svaka loyalty kartica Natura Siberica (u daljem tekstu NS) je vlasništvo kompanije Sky Cosmetics d.o.o. (u daljem tekstu Izdavalac kartice) i ostaje u vlasništvu Izdavaoca kartice i nakon izdavanja iste korisniku. Korisnik kartice je u obavezi da vrati karticu Izdavaocu na njegov zahtev.

2. Član NS može postati svaka punoletna osoba popunjavanjem pristupnog formulara u nekom od naših maloprodajnih objekata. Spisak naših maloprodajnih objekata:

Srbija lokacije:

Beograd-Bulevar kralja Aleksandra 44,

Bulevar kralja Aleksandra 86,

SC UŠĆE, nivo -2, Bulevar Mihaila Pupina 4,

TC Novi Merkator, novi Beograd

Kajmakčalanska 15/1,

Crna Gora lokacije:

Podgorica-Bulevar Džordža Vašingtona 68 ,

Budva-Mediteranska 55

*Nakon popunjavanja pristupnog formulara, potrošaču se izdaje kartica, koja će biti aktivirana u roku 24-48h.

NS karticu može koristiti isključivo osoba čiji su podaci ostavljeni na pristupnom formularu. U slučaju zloupotrebe, Izdavalac kartice zadržava pravo da povuče karticu. U slučaju da korisnik kartice izgubi karticu ili dođe do promene podataka upisanih na pristupnom formularu, korisnik je dužan da o tome obavesti izdavaoca kako bi dobio novu karticu odnosno kako bi se izmenili podaci.

3. Prilikom svake kupovine u Natura Siberica maloprodajnim objektima u Srbiji, na korisnikovoj kartici beleži se potrošen iznos. Sakupljanjem tih iznosa korisnik ostvaruje popust po sledećoj lestvici:

- do 10 000.00din nema popusta

- od 10 001.00din do 50 000.00din korisnik spada u kategoriju 5% popusta

- od 50 001.00din do 100 000.00din korisnik spada u kategoriju od 10% popusta

- od 100 001.00din do 200 000.00din korisnik spada u kategoriju od 20%

*Visinu ostvarenog popusta korisnik može da proveri na email office@naturasiberica.rs ili broj telefona

063 /357 888(viber). Lestvicu za ostvarivanje popusta određuje Izdavalac kartice i ima pravo da je menja.

4. Ostvareni popust kupac može koristiti na sve artikle koji nisu na sniženju ili na nekoj drugoj akciji.

5. Popust se obračunava u toku kalendarske godine. Pri prelasku u narednu godinu, osvojeni popust se prenosi iz prethodne godine u narednu. Kupac u novoj godini zadržava popust koji je ostvario u prethodnoj godini. Svakom novom kupovinom kupac ostvaruje mogućnost za nove benefite u tekućoj godini.

6. Izdavalac kartice zadržava pravo da izmeni vremenski period važenja kartice.

7. Sve dodatne informacije, obaveštenja i izmene koje se odnose na uslove i način korišćenja kartice, kao i način ostvarivanja pogodnosti prilikom kupovine, Izdavalac kartice će blagovremeno objavljivati na web stranici

www.naturasiberica.rs, www.naturasiberica.me, www.naturasiberica.ba

8. Ukoliko postoji bilo kakav tehnički problem zbog kojeg Izdavalac kartice nije u mogućnosti da evidentira realizovanu kupovinu potrošača, postoji opcija naknadnog unošenja podataka o nastaloj kupovini uz prikazivanje fiskalnog računa. Kupac je u ovoj sitaciju dužan da sačuva fiskalni račun kao potvrdu o kupovini na osnovu čega ima pravo da naknadno zahteva od prodavca da mu se evidentira kupovina. Prodavac će evidentirati period kada je tehnički problem nastao i u slučaju poklapanja vremena sa podacima na računu izvršiti naknadni unos po zahtevu potrošača.

9. Prelazak sa manjeg na veći popust obračunava se tek na narednom računu koji po iznosu zadovoljava kriterijume za izdavanje narednog popusta i to tek  nakon 24h od izdavanja tog računa. 

10. Korisnik kartice potpisivanjem pristupnice NS daje saglasnost da Izdavalac kartice ima pravo da mu dostavlja promotivne poruke i obaveštenja. Korisnik kartice ima pravo otkazivanja primanja svih promotivnih poruka kontaktiranjem na mail office@naturasiberica.rs

11. Izdavalac kartice se obavezuje da će podatke koristiti u svrhu informisanja potrošača i slanja promotivnih materijala.

12. Dodatna pogodnost za sve naše kupce koji imaju popust od 20% je ta da prilikom kupovine u svim maloprodajnim objektima u regionu (Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina) ostvaruju popust od 20%.  Spisak tačnih lokacija možete pronaći na našim sajtovima:

www.naturasiberica.rs, www.naturasiberica.me,

13. Izdavalac kartice ima pravo da prikuplja, koristi i obrađuje sve podatke navedene u papirnoj pristupnici, koja predstavlja sastavni deo Opštih uslova korišćenja Natura Siberica loyalty kartice. Sky Cosmetics d.o.o  kao izdavalac Natura Siberica loyalty kartice obavezuje se da će čuvati lične podatke o korisnicima Natura Siberica loyalty kartice, kao i podatke o transakcijama, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti odnosno da će podatke koristiti za svoje potrebe u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Korisnik podataka i rukovodilac podataka koji se dobijaju na osnovu korišćenja Natura Siberica Loyalty kartice su Natura Siberica maloprodajni objekti.

Obrađivač podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti je Sky Cosmetics d.o.o Dimitrija Tucovića 28A, Beograd.