Sertifikati

Our Certificates and Standards

 

BDIH je jedan od najstarijih i najstrožijih Evropskih sistema sertifikacije stvoren u Nemačkoj.

 

BDIH Bundesverband Der Industrie-und Handelsunternehmen (Nemački: Udruženje Proizvođača i Distributera) je nemačka organizacija koja obuhvata preko 440 proizvođača i distributera kozmetike, dodataka u ishrani i zdravstvenih proizvoda. Organizacija je razvila set smernica u sertifikovanju prirodne kozmetike i do sada je testirala preko 9.500 proizvoda.

Dole nabrojane smernice definišu prirodnu kozmetiku na jasan i razumljiv način, obraćajući pažnju na očekivanja klijenata na  sigurne i ekološki zdrave proizvode:

1) Sirovine preuzete iz biljaka moraju biti iz:

 • - kontrolisanih bioloških kultivisanja uzimajući u obzir kvalitet i dostupnost, ili
 • - kontrolisanih bioloških, divljih uzgajanja

 

2) Namensko isključivanje:

 • - sintetičkih boja
 • - sintetičkih mirisa 
 • - etil alkohola
 • - silikona 
 • - parafina i ostalih petrolejskih (naftnih) proizvoda 

 

3) Zabranjeno je sterilizovanje prirodnih i organskih sirovina i gotovih kozmetičkih proizvoda putem radioaktivne radijacije. Za proizvodnju kozmetičkih proizvoda je dozvoljeno korišćenje komponenata koje su prošle kroz proces hidrolize, hidrogenizacije, oksidacije, redukcije, esterifikacije, transesterifikacije ili korišćenjem drugih metoda poput "cepanja" i kondenzacije navedenih sirovina:

 • - sala, ulja i voska 
 • - lecitina
 • - lanolina 
 • - monosaharida, oligosaharida i polisaharida 
 • - proteina i lipoproteina

 

4) Da bi bili sigurni u mikrobiološku sigurnost proizvoda, dozvoljeno je korišćenje određenih  konzervanasa koji su identični onima koji već postoje u prirodi. To su sledeći:

 • - benzoeva kiselina i njene soli
 • - salicilna kiselina i njene soli
 • - sorbinska kiselina i njene soli
 • - benzil alkohol 
 • - dehidroacetatna kiselina i njene soli

U slučaju korišćenja ovih konzervanasa na proizvodima se mora staviti etiketa "korišćen je [ime konzervansa]" itd. 

 

 

 

ECOCERT je bila prva organizacija za sertifikovanje koja je razvila standarde za "prirodnu i organsku kozmetiku". 

 

Koje su prednosti korišćenja kozmetike odobrene od strane ECOCERT-a? 

ECOCERT: organizacija za inspekciju i sertifikaciju ekološki održivog razvoja. Osnovana je 1991. godine u Francuskoj vrši inspekcije u 80 zemalja širom sveta što je čini jednom od najvećih organizacija za sertifikaciju na svetu. Garantujući čistoću i kvalitet ECOCERT sertifikat je jedan od najstrožijih i najprestižnijih među proizvođačima prirodne i organske kozmetike. 

Sertifikat je ustanovio zahteve za proizvodnju produkata koji sadrže pridodne sastojke i za kvalitet sirovina (povrća). Korišćenje sastojaka koji potiču od životinja i testiranje proizvoda na životinjama je zabranjeno. 

Organski sastojci u upotrebi moraju biti saglasni sa ECOCERT-ovim zahtevima:

 • - Semena biljaka ne smeju biti genetski modifikovana.
 • - Proizvodi su smešteni u posebnim (eco-friendly) prostorijama. 

 

Posebne procedure koje se tiču dokumentacije omogućavaju Vam da ispratite proizvodnju kozmetike od kvalitetnih sirovina do trenutka u kojem se pakuje i isporučuje kupcu. Dva puta godišnje, ECOCERT vrši inspekciju proizvođačkih linija kao bi potvrdila da se njeni zahtevi ispunjavaju. ECOCERT reguliše ne samo komponente svojih proizvoda nego i celokupnu proizvodnju. Proizvodi sertifikovani od strane ECOCERT-a su ekološki nastrojeni kao i preduzeća koja ih proizvode. Prirodna i organska kozmetika sertifikovana od strane ecocert Greenlife u skladu sa ECOCERT-ovim standardima je dostupna kupcima na sajtu http://cosmetics.ecocert.com

 

 

COSMOS (Cosmetic Organic Standard - Kozmeiticki Organski Standard) je privatni standard poznat širom Evrope.

 

Pozabaviti se neumerenošću i neuspesima trenutnog razvoja je jedan od ključnih izazova za naše društvo. Uspostaviti "održivi razvoj" koji bi povratio harmoniju između ekonomskog napretka, društvene odgovornosti  i prirodne ravnoteže naše planete je projekat u kome kozmetički sektor želi da učestvuje. Primenjivanje principa održivog razvoja na ekonomsku aktivnost podrazumeva menjanje načina proizvodnje i potrošačkih navika. Priznavanjem ovih izazova i odgovornosti učesnika, organski i prirodni kozmetički sektor jasno pokazuje ambiciju da ide dalje i napreduje u održivom razvoju u skladu sa Evropskim i međunarodnim nivoom novih standarda za organsku i prirodnu kozmetiku.

COSMOS-standard je novi kozmetički sertifikat razvijen kako bi na harmoničan način povezao više sertifikata u samo jedan koji je međunarodno priznat za sektor prirodne i organske kozmetike. Nova sertifikacija je rezultat udruženja Evropskih vodećih sertifikatora za prirodnu kozmetiku koji su oformili neprofitnu organizaciju COSMOS-standard AISBL. Udruženje COSMOS-standard ima pet članova ujedno i osnivača koji sada odobravaju sertifikaciju uključujući Udruženje Soul (Ujedinjeno kraljevstvo), Ecocert (Francuska), Cosmebio (Francuska), BDIH (Njemačka) i ICEA (Italija). Licence bilo kojeg člana su dovoljne da odobre proizvod. Novi Standard se odnosi na proizvode smatrane organskim i prirodnim. Proces sertifikacije obuhvata sledeće kategorije:

 • - Poreklo i obrada sastojaka
 • - Kompozicija konačnog proizvoda
 • - Skladištenje, proizvodnja i pakovanje
 • - Zaštita okoline
 • - Stavljanje etiketa i komunikacija
 • - Inspekcija, sertifikacija i provera.

 

Standard ide dalje od jednostavnog analiziranja sastojaka koji su korišćeni za izradu proizvoda. On obuhvata i razumevanje načina na koji proizvod utiče na okolinu i na ljude.

 

 

 

ICEA, Institut za zaštitu okoline i etičko sertifikovanje, Italija

 

Institut ICEA je glavna organizacija za sertifikovanje prirodne kozmetike (organska kozmetika, biokozmetika, ekokozmetika) u Italiji. Italijansko Udruženje Organske Agrikulture (AIAB) i Institut Etičkog Sertifikovanja (ICEA), zajedno sa grupom proizvođača, razvili su vodeće principe za pridodnu i organsku kozmetiku.

Kozmetički sektor koji uzme u obzir sve zahteve ovih organizacija dobija status "organskog" i to se označava i na pakovanju.

 

Šta tačno kontroliše ICEA?

 

Sve faze kozmetičke proizvodnje prođu strog sistem sertifikacije. Proverava se niz zahteva koji se odnose na organske proizvode:

 • - odsustvo aditiva (dodataka) i tehnologija kao što su genetičko modifikovanje prilikom proizvodnje;
 • - sve što se odnosi na izduvne gasove, otpad, izvore energije, prevoz i higijenske uslove se strogo kontroliše;
 • - proizvodnja i skladištenje se obavlja u skladu sa ekološkim pravilima;
 • - ICEA inspekcije se vrše nekoliko puta godišnje što obuhvata i posetu lokacija na kojoj se proizvodi;
 • - potrebno je imati svu dokumentaciju; to dozvoljava da se prati čitav lanac od proizvođača do potrošača; dokumenta kao što su registrovanje sirovina. Naravno, prevoz i isporuka proizvoda mora proći kroz kontrolu. 

 

Kako se uzgajaju biljke neophodne za organsku proizvodnju? 

 

Povrće korišćeno u organskim kozmetičkim proizvodima mora:

 • - biti uzgajano na bio-farmama;
 • - biti pokupljeno (ubrano) u određenim uslovima samo na mestima na kojima prirodno raste.

 

Uzgajanje ECO BIO kozmetike mora biti izvršeno bez:

 • - genetički modifikovanih semena
 • - hemijskih đubriva
 • - pesticida, fungicida, herbacida
 • - uzgajanje se mora obavljati mašinama koje su ekološki nastrojene (eco-friendly).

 

Tretiranje i procesiranje sirovina mora biti obavljeno bez:

 • - hemijskih, sintetičkih konzervanasa
 • - sintetičkih boja
 • - sintetičkih stabilizatora
 • - štetnih tehnologija: atomski testovi, hemijske održavanje, ispuštanje gasova u vakumskom pakovanju, procesiranje proizvoda sa fenolom, izlaganje radijaciji
 • - testiranja na životinjama
 • - korišćenja sirovina koje su životinjskog porekla, a dobijene su povređivanjem životinja, na primer: životinjski kolagen, životinjski elastin itd.
 • - sintetičkih mirisa
 • - korišćenje magacina koji imaju PVC i ostale polimere koji sadrže halogene komponente.

 

 

 

ISO 22716 je standard koji opisuje Cosmetics Good Manufacturing Practices (Praksa dobrog proizvođenja kozmetike). GMP (Cosmetics Good Manufacturing Practices) organizacija je jedan od stubova Nove Evropske Regulacije za Kozmetiku.

Ova regulacija postavlja jako visoke uslove kako bi osigurala bezbednost potrošača. Jedno od ovih novih zakonskih pravila jeste da svi kozmetički proizvodi koji kruže po Evropskom tržištu moraju biti proizvedeni prema GMP pravilima, koje najbolje opisuje ISO 22716 standard. Pravila su napisana u dogovoru sa profesionalcima iz kozmetičke industrije i promovišu najbolje metode. Cilj ISO 22716 nije ograničen samo na aktivnosti proizvođenja već uključuje i kontrolu, skladištenje i ekspediciju.

Svi učesnici u kozmetičkom lancu proizvodnje Evropskom i van Evrope su uključeni. Proizvođači sastojaka, montažeri gotovih proizvoda, distributeri i uvoznici/izvoznici, svi akteri su uključeni i njihove nove obaveze i odgovornosti su već poznate.

GMP se fokusiraju na praktične savete, operativna pravila i smernice koje su najviše usmerene na ljudske, tehnološke i administrativne faktore koji direktno utiču na kvalitet proizvoda.

Cilj GMP-a je da definiše aktivnosti koje dovode do konačnog proizvoda koji poseduje sve očekivane osobine i samim tim sigurnost.

 

 

 

ISO 9001 je najpriznatiji međunarodni standard. Promoviše povećanje zadovoljstva mušterija kroz stalno unaprijeđenje efektivnosti upravnog sistema. Potvrda kvalitetnog menadžmenta dokazuje posvećenost i doslednost, konstantno poboljšanje i zadovoljstvo kupaca. ISO 9001 pruža ono što je neophodno za kvalitetan upravni sistem koji unapređuje sposobnost konstantnog dostavljanja proizvoda, a pritom zadovoljava i sve zahteve mušterije. Nezavisna procena i potvrda (sertifikacija) kvalitetnog upravnog sistema od strane DNV GL dokazuje tržištu da kompanija radi kako bi primenila efektivan menadžment u svojoj organizaciji.